Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

3.1 Beregning af bebyggelsesprocent

01.01.2007 - 01.02.2008

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1.

Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundstykkets areal.

(3.1, stk. 1)

Etagearealet, der danner grundlag for beregningen af bebyggelsesprocenten, fastsættes efter kapitel 2.5.