Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English

01.01.2017 - 30.06.2017

 

Bestemmelse

Vejledning

Introduktion

Introduktion

Bygningsreglementet 2015, BR15, er opdelt i to spal- ter. Spalten til venstre (denne spalte) indeholder krav- teksten dvs. de juridisk bindende forskrifter, og spalten til højre indeholder vejledende skitser og kommentarer til kravteksten. Derudover består reglementet af 7 bi- lag. Tegninger i vejledningen skal alene opfattes som eksempler. Udover vejledningsteksten i højre spalte har Trafik- og Byggestyrelsen udarbejdet vejledninger vedrørende særlige emner, der reguleres i bygnings- reglementet. Disse vejledninger kan findes på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside www.bygningsregle- mentet.dk.

Se www.byggevareinfo.dk for information om gælden- de standarder, byggevarer og CE-mærkning mv.

huse

Kontakt

Ved spørgsmål til byggeloven eller til bygningsreglementet skal borgere, virksomheder og private rådgivere kontakte deres kommune.

Kommunerne kan henvende sig til Energistyrelsen med generelle spørgsmål.


Henvendelse skal ske til Byggeri@ens.dk