Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English

Tidligere kravtekst 6.5.2, stk. 2 (30.06.2010-30.11.2010)

Arbejdsrum mv. skal forsynes med vinduer, der er anbragt, så personer i rummene kan se ud på omgivelserne.

Tidligere vejledningstekst 6.5.2, stk. 2 (30.06.2010-30.11.2010)


Udsynet eller udsigten til omgivelserne er en af de vigtigste faktorer for oplevelsen af rummet. Arbejdsrum m.v., der primært belyses via ovenlys, skal altid forsynes med sidevinduer, så der etableres udsyn til omgivelserne.