Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English

Tidligere vejledningstekst 1.4, stk. 2, nr. 2(30.06.2010-30.11.2010)


Kravet om måling af lufttæthed i 5 pct af byggesagerne gælder kun for de bygninger, der er omfattet af en energiramme og som følge heraf opvarmes til
over 15 grader. Disse bygninger fremgår af kap. 7.2.1, stk. 4-6.