Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

7.3.3 Varmetabsramme ved tilbygninger

01.01.2014 - 31.12.2014

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

U-værdier og linjetab for tilbygninger opvarmet til mindst 15°C kan ændres, og vinduesareal m.v. forøges, hvis tilbygningens varmetab ikke derved bliver større, end hvis kravene i kap. 7.3.2 var opfyldt.

De enkelte bygningsdele skal dog mindst isoleres svarende til U-værdier og linjetab i kap. 7.6.

 

(7.3.3, stk. 1)

Varmetabsrammen omfatter i denne sammenhæng kun tilbygningen. Dog kan det tidligere varmetab gennem den dækkede del af den eksisterende bygning medregnes i varmetabsrammen. Dette gælder ikke for tagboliger

Anvisninger

Stk. 1

 

Bestemmelsen gælder også ved etablering af tagboliger, uanset om det sker ved at ombygge et eksisterende tagrum eller ved at tilføje en ekstra etage. Dog kan det tidligere varmetab gennem det gamle loft eller tag ikke indgå i varmetabsrammen.

Tagbolig - om- og tilbygninger

Hvilken konsekvens har det, hvis en u-udnyttelig tagetage inddrages til beboelse?

Svar:

Her forøges etagearealet. Der er derfor tale om en tilbygning. Hermed er det reglerne i kap. 7.3 der finder anvendelse.

Tagbolig - om- og tilbygninger - varmetabsramme

Kan varmetabsrammen i BR10, kap. 7.3.3 benyttes ved tilbygning af tagbolig?

Svar:

Ja, uanset om det er nye boliger i tagrum, eller nye boliger på flade tage, kan U-værdierne ændres og vinduesarealet forøges ved at benytte varmetabsrammeni BR10 kap. 7.3.3.

 

I varmetabsrammen kan det tidligere varmetab gennem det gamle loft ikke indgå.