Print    
Download    
Luk vindue    

Indholdsfortegnelse

2.2.4 Sommerhuse i sommerhusområder2.2.4 Sommerhuse i sommerhusområder

BESTEMMELSE
VEJLEDNING

Stk. 1

Ved sommerhuse i sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende en bygnings etageantal, højde og afstandsforhold, når betingelserne i nr. 1-3 er opfyldt.

1) Maksimalt etageantal: 1.

2) Maksimal højde: For tag på 5,0 m og for ydervæg langs mindst en langside på 3,0 m.

3) Mindste afstand til naboskel, vej og sti: 5,0 m.

(2.2.4, stk. 1, nr. 1)

Er eksisterende bebyggelse i området overvejende opført på anden måde end angivet i stk. 1, nr. 1-3 i henseende til bygningshøjde og udnyttelse af tagetage, kan ny bebyggelse opføres efter helhedsvurderingen i kapitel 2.3 med henblik på at tilpasse ny bebyggelse efter områdets karakter.

(2.2.4, stk. 1, nr. 2)

Bestemmelsen omfatter det vandrette højdegrænseplan.

(2.2.4, stk. 1, nr. 3)

Afstandskravet gælder også for hævede opholdsarealer i det fri (hævet mere end 30 cm over naturligt terræn), udestuer, udvendige trapper, altaner, skorstene, tagterrasser solcelleanlæg og solfangere og lignende samt for svømmebassiner.