Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

huse

Væsentlige ændringer i forhold til BR08

Kapitel 5
- Der er sket en skærpelse af brandkravene til forsamlingslokaler,der anvendes til diskotek og lignende formål, og hvor overskueligheden i tilfælde af brand er stærkt nedsat.
- Brandkravene til landbruget er blevet tilpasset, således, at de i lighed med alt andet byggeri nu også reguleres af funktionskrav.

Er du borger eller en virksomhed?

Hvis du har spørgsmål til byggeloven eller bygningsreglementet, skal du kontakte din kommune.

Se oversigt over kommuner i Danmark