Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

3. Bygningers indretning

huse

Væsentlige ændringer i forhold til BR08

Kap 3
Der er indført krav om, at information om, orientering i og brug af bygningen skal være letlæselig og letforståelig i nye, offentlige, tilgængelige bygninger med en borgerrettet servicefunktion.

Er du borger eller en virksomhed?

Hvis du har spørgsmål til byggeloven eller bygningsreglementet, skal du kontakte din kommune.

Se oversigt over kommuner i Danmark