Forside
Ændringer i BR10
FAQ
Vejledninger
Til forrige side

3. Bygningers indretning

huse

Væsentlige ændringer i forhold til BR08

Kap 3
Der er indført krav om, at information om, orientering i og brug af bygningen skal være letlæselig og letforståelig i nye, offentlige, tilgængelige bygninger med en borgerrettet servicefunktion.

Kontakt

Ved spørgsmål til byggeloven eller til bygningsreglementet skal borgere, virksomheder og private rådgivere kontakte deres kommune.

Kommunerne kan henvende sig til Energistyrelsen med generelle spørgsmål.


Henvendelse skal ske til Byggeri@ens.dk