Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English

huse

Væsentlige ændringer i forhold til BR08

Kapitel 1
- Der er i kapitel 1 indført en bestemmelse om, at kommunerne forud for en byggetilladelse skal foretage en vurdering af et byggeprojekts betydning for et eventuelt berørt habitatområde.
- Der er indført en ny bestemmelse om muligheden for at byggesagsbehandle master med fremtidige tilhørende antenner som en samlet ansøgning.

Er du borger eller en virksomhed?

Hvis du har spørgsmål til byggeloven eller bygningsreglementet, skal du kontakte din kommune.

Se oversigt over kommuner i Danmark