Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

24.08.2011 - 31.12.2012

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Træbaserede plader, nedhængte lofter og andre byggevarer, der indeholder formaldehydafgivende stoffer, må kun anvendes, såfremt formaldehydafgivelsen ikke giver anledning til et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima.

(6.3.2.2, stk. 1)

Bestemmelsen omfatter byggevarer, der indeholder formaldehydafspaltende stoffer, og således ikke byggevarer, der er limet med lime uden tilsætning
af ureaformaldehyd, f.eks. pva-, fenol-, resorcinol- eller isocyanatlim. Byggevarer, der indeholder formaldehydafgivende stoffer, er i kontakt med indeklimaet og er omfattet af en harmoniseret standard skal være CE -mærkede og det skal fremgå, at byggevaren opfylder klasse E1.

Ved anvendelse af træplader limet med en formaldehydafspaltende lim til gulv, væg og loft, f.eks. MDF og spånplader, anbefales det at beklæde pladerne
med et ikke-formaldehydafspaltende materiale for at minimere mængden af formaldehyd i indeluften. Beklædningen kan være f.eks. gipsplader, banevarer, trægulve eller anden gulvbelægning.

Med træbaserede plader menes plader defineret i DS/EN 13986 eller lignende plader, der indeholder formaldehydafgivende lim.

WHO anbefaler, at det samlede formaldehydindhold i indeluften ikke overstiger 0,1 mg/m³.

Anvisninger

Stk. 1

 

Bestemmelsen i BR10 gælder alle byggevarer, der permanent indbygges i konstruktioner, og som indeholder formaldehydafspaltende stoffer.

For byggevarer, der er omfattet af en kommende eller en gældende europæisk harmoniseret standard for CE-mærkning, kan der stilles krav om klassifikation af produktets formaldehydafspaltning. Træbaserede plader, der anvendes som byggevarer i Danmark, skal således være CE-mærkede i klasse E1 efter DS/EN 13986 (Dansk Standard, 2004a). Standarden stiller krav om, at formaldehydkoncentrationen ved afprøvning i klimakammer af den enkelte træplade ikke må overskride 0,124 mg/m3. CE-mærkningen sikrer i langt de fleste tilfælde med begrænset anvendelse af træplader, at formaldehydindholdet i indeklimaet er under WHO's anbefaling på højst 0,1 mg/m3 (WHO, 2000), baseret på BR10's krav til luftskifte.

Ved omfattende brug af E1-klassificerede plader, fx spån- og MDF-plader, vil WHO's anbefaling normalt være opfyldt, hvis pladerne er overfladebehandlet eller beklædt med et ikke-formaldehydafspaltende materiale, fx folier, lak, maling, gipsplader, trægulv, banevare eller tilsvarende beklædning.

Hvor det er nødvendigt at anvende synlige, ubehandlede eller ikke-beklædte byggevarer, der indeholder formaldehydafspaltende stoffer, anbefales det at få foretaget en luftkvalitetsvurdering baseret på formaldehydafgivelsen fra de anvendte byggevarer, når anvendelsen overskrider et samlet areal af væg, loft og gulv, der svarer til 90 % af nettogulvarealet. Bestemmelsen gælder alene for byggevarer og dermed ikke for fast inventar, møbler, tekstiler m.m., der også kan være kilde til formaldehydafspaltning til luften. Der henvises til i disse tilfælde til Miljøministeriets bekendtgørelse om begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader og lignende plader, som anvendes i møbler, inventar og lignende (Bekendtgørelse nr. 289, 1983).