Forside
Væsentlige ændringer
Spørgsmål og svar
Vejledninger
Tidligere Bygningsreglementer
Til forrige side

7.4 Ombygning og andre forandringer i bygningen og udskiftning af kedler m.v.