Forside
Væsentlige ændringer
Spørgsmål og svar
Vejledninger
Tidligere Bygningsreglementer
Til forrige side

7.3 Ændret anvendelse og tilbygninger