Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

7.2.4.1 Lavenergiramme for boliger, kollegier, hoteller m.m.

01.07.2011 - 23.08.2011

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

En bygning kan klassificeres som en lavenergibygning klasse 2015 når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 30 kWh/m² pr. år tillagt 1000 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.

(7.2.4.1, stk. 1)


For lavenergibygninger klasse 2015 er lavenergirammen: (30 + 1000/A) kWh/m² pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal.

Lavenergiklassen forventes at blive krav i 2015.

Anvisninger

Stk. 1

 

For at fremme udviklingen af ekstra energieffektivt byggeri inkluderer Bygningsreglement 2010 en definition på lavenergibygninger 'klasse 2015'.

Anvendelse af lavenergiklassen er i første omgang frivillig, men fra 2015 forventes den at danne baggrund for skærpede energibestemmelser i bygningsreglementet. Kommunalbestyrelsen kan allerede i dag gennem lokalplanerne fastlægge krav om lavenergiklasse 2015, jf. planloven (Bekendtgørelse nr. 587, 2013).

Strategi for energibesparelser

For at opnå energibesparelser i denne størrelsesorden er det nødvendigt at kombinere forskellige strategier, fx:

  • – Reduktion af kuldebroer.

  • – Ekstra isoleringstykkelse i vægge og brug af højisolerende ruder og komponenter.

  • – Optimal udnyttelse af solindfald og dagslys, herunder orientering af bygning i forhold til sol- og skyggeforhold.

  • – Energieffektiv ventilation.

  • – Udjævning af temperaturændringer over døgnet ved brug af materialer indendørs med høj varmekapacitet.

 

Arkitektur og energiforbrug

Det er muligt at skabe god arkitektur med øget komfort og samtidig tilgodese de energimæssige sparehensyn. Det forudsætter, at arkitekter tidligt i designprocessen tager højde for de formrelaterede dispositioner, der har konsekvenser for energiforbruget i nybyggeriet. Forholdet mellem miljøvenligt byggeri og arkitektur uddybes i bøgerne Arkitektur og Energi (Marsh, Larsen, Lauring & Christensen, 2006) og Bolig – Miljø – Kvalitet (Marsh & Lauring, 2005) fra SBi.

Ved vurdering af lavenergibygninger, som anvendes til boliger, kollegier, hoteller og lignende, medregnes belysning ikke i energibehovet, svarende til bestemmelserne i kapitel 7.2.2, Energirammen for boliger, kollegier, hoteller m.m., hvor belysning ikke medtages i beregning af energirammen. Undtagelsen skyldes, at belysningsanlægget normalt ikke er en del af den faste installation i boliger.