Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

huse

Væsentlige ændringer i forhold til BR08

Kapitel 6
- Der er indført en maksimalgrænse for indholdet af CO2 i daginstitutioner og skoler.
- For nybyggeri er der fastsat en grænse for radonindholdet på Bq/m3.
- Bygningsreglementets bestemmelse og vejledningstekst vedr. formaldehyd er blevet udbygget for at sikre et fortsat godt og sundt indeklima.

Kontakt

Energistyrelsen vejleder kommunale myndigheder om fortolkning af dansk byggelovgivning ved henvendelse på

byggeri@ens.dk Såfremt kommunale myndigheder ønsker vejledning i centrets andre ansvarsområder, bedes henvendelse rettes tirsdag - torsdag i tidsrummet 10:00 - 12:30 på tlf. 32927232