Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

huse

Væsentlige ændringer i forhold til BR08

Kapitel 8
- Der er indført nye krav til varmepumper, kedler og cirkulationspumper.
- Ved tagudskiftning på bygninger uden for fjernvarmeområder, hvor forbruget af varmt vand overstiger 2000 l pr. døgn, skal der etableres solfangere svarende til dækning af varmtvandsforbruget om sommeren, hvis der er rentabelt.
- Bestemmelserne om skorstene og ildsteder moderniseres som følge af nye europæiske standarder og nye typer oliefyringsanlæg.

Kontakt

Energistyrelsen vejleder kommunale myndigheder om fortolkning af dansk byggelovgivning ved henvendelse på

byggeri@ens.dk Såfremt kommunale myndigheder ønsker vejledning i centrets andre ansvarsområder, bedes henvendelse rettes tirsdag - torsdag i tidsrummet 10:00 - 12:30 på tlf. 32927232