Print    
Download    
Luk vindue    

Indholdsfortegnelse

7.5 Mindste varmeisolering7.5 Mindste varmeisolering

BESTEMMELSE
VEJLEDNING

Stk. 1

Benyttes energirammen i kap. 7.2 og varmetabsrammen i kap. 7.3.3 skal de enkelte bygningsdele mindst isoleres svarende til varmetabene i nedenstående tabel.

Tilsvarende skal bygningsdele omkring rum, der opvarmes til mere end 5°C, mindst varmeisoleres svarende til værdierne i tabellen:

 
Skema over U-værdierU-værdi
W/m2 K
Ydervægge og kældervægge mod jord0,40
Skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8K lavere end temperaturen i det aktuelle rum.0,50
Etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8K lavere end temperaturen i det aktuelle rum.0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum.0,30
Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede.0,70
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade
tage og skråvægge direkte mod tag.
0,25
For vinduer og yderdøre, herunder ovenlys, glasvægge, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8 K lavere end temperaturen i det aktuelle rum.

 

2,00

Skema med linjetab

linjetab

W/mK

  
Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5°C.0,40
Fundamenter omkring gulve med gulvvarme.0,20
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme.0,06
Samling mellem tagkonstruktion og vinduer i tag eller ovenlys.0,20