Print    
Download    
Luk vindue    

Indholdsfortegnelse

5.7 Områder med transportable konstruktioner5.7 Områder med transportable konstruktioner

BESTEMMELSE
VEJLEDNING

Stk. 1

Festival-, salgsområder og campingområder skal placeres, indrettes og bruges på en sådan måde, at en brand kan begrænses til det område, hvor branden er opstået. Spredning af brand og røg til andre områder, skal forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.

(5.7, stk. 1)

Der henvises til vejledningen om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner, der indeholder eksempler på overholdelse af kravene.